Untitled Page
Alla SSL Certifikat
Vanliga Frågor
 • Vad menas med validering?

  När man utfärdar ett SSL certifikat så måste man validera att man har rätt att använda det för den domänen / Organisationen. Det finns 3 olika typer av valideringar.

  Domänvaliderat DV
  Detta är den enklaste type av validering och innebär att man kontrollerar så att man har kontroll över domänen, detta görs oftast skickar ett mail till specifika epostadress för domännamnet. I informationen om SSL certifikatet finns endast information om domännamnet.

  Organisationsvaliderat OV
  Detta validerar att företaget som har beställt certifikatet finns och hör till domännamnet. Detta göras på flera sätt tex. genom telefonsamtal, att skicka in registreringsbeviset från Bolagsverket.
  I informationen om SSL certifikatet finns information om bolagsnamnet med.

  Extravaliderat EV
  Är samma sak som OV men man kontrollerar också att företaget har god ekonomi samt att adressfältet i webbläsaren blir grönt.

 • Vad är ett Site Seal?

  Site Seal är ett digitalt märke som oftast ingår när man köper ett certifikat, märket kan man placera på sin sida för att tydligare visa besökare att man har ett godkänt certifikat.


 • Vad skiljer de olika märkena åt?

  Alla märken har samma säkerhet och kryptering. Det som skiljer dom åt är just märket och priserna på certifikaten.

 • Varför handla från VisionSSL

  Genom stora inköp att certifikat så kan vi sälja dom till ett lägre pris, vi ger också snabb support på svenska antingen genom e-post, chat eller telefon.

 • Lägsta Prisgaranti!

  Hittar ni någon annan svenskt företag som säljer SSL certifikat till längre pris än vad vi gör så kontakta oss så ger vi er ett ännu lägre pris.

 • Vad är SAN / UC / Wildcard?

  SAN / UC / Multi Domain är samma typ men olika namn. Dessa certifikaten, jämfört med andra certifikat, kan man koppla flera olika domännamn till. Så man endast behöver ha ett certifikat för felera domännamn.

  Wildcard innebär att alla subdomäner för ett domännamn på första nivå är skyddade, man utfärdar wildcard certifikaten genom att ange * framför domännamnet tex. *.domänen.se

 • Vad menas med utfärdande?

  Detta är hur långtid det normalt tar att få det färdiga certifikatet. Ibland görs extra kontroller vilket för att det kan ta längre tid

Alla Domänvaliderade (DV)

Domänvaliderade (DV) SSL certifikat är den enklaste typen av certifikat och innebär att endast en kontroll görs av att den som söker certifikatet har kontroll över domännamnet. Detta innebär rent praktiskt att ett meddelande skickas till den en specifik e-postadress. Certifikatet kan köpas av alla som har ett domännamn.

NamnPris UtfärdandeValidering 
RapidSSLFrån: 286Kr / år10-120 minDV
Comodo PositiveSSLFrån: 296Kr / år10-120 minDV
AlphaSSLFrån: 296Kr / år10-120 minDV
GlobalSign DomainSSL UCFrån: 1250Kr / år10-120 minDV
AlphaSSL WildcardFrån: 891Kr / år10-120 minDV
GeoTrust QuickSSL PremiumFrån: 868Kr / år10-120 minDV
Thawte SSL123Från: 770Kr / år10-120 minDV
GlobalSign DomainSSL UC ExchangeFrån: 1350Kr / år10-120 minDV
Rapid SSL WildcardFrån: 1096Kr / år10-120 minDV
Comodo PositiveSSL WildcardFrån: 991Kr / år10-120 minDV
Comodo EssentialSSLFrån: 512Kr / år1-3 dagarDV
Comodo EssentialSSL WildcardFrån: 1369Kr / år1-3 dagarDV
GlobalSign DomainSSL UC WildcardFrån: 3740Kr / år1-3 dagarDV
Comodo Positive Multi Domain SSLFrån: 891Kr / år10-120 minDV
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SANFrån: 2350Kr / år10-120 minDV
GeoTrust QuickSSL Premium Multi-DomainFrån: 1074Kr / år10-120 minDV
GeoTrust Web Site Anti-Malware ScanFrån: 1249Kr / år10-120 minDV
Comodo Domain Validated UCCFrån: 1799Kr / år10-120 minDV
Comodo SSLFrån: 599Kr / år10-120 minDV
Comodo WildcardFrån: 2899Kr / år10-120 minDV
Comodo Web InspectorFrån: 4182Kr / år1-2 dagarDV
GeuTrust QuickSSL Premium WildcardFrån: 2499Kr / år10-120 minDV
Thawte SSL123 WildcardFrån: 2700Kr / år1-2 dagarDV
Comodo Personal Authentication Certificates BasicFrån: 150Kr / år10-120 minDV
Alla Organisationsvaliderade (OV)

Organisationsvalidering (OV) SSL certifikats är en typ av certifikat där kontroll görs av av uppgifterna för organisationen eller företaget som beställer SSL-certifikatet är korrekta. Företagsnamnet / Organisationsnamnet visas i certifikats informationen. Certifikatet kan endast beställas av företag / Organisationer.

NamnPris UtfärdandeValidering 
Comodo EV SSLFrån: 2462Kr / år4-10 dagarEV
GeoTrust TrueBusinessIDFrån: 1157Kr / år1-2 dagarOV
GeoTrust TrueBusinessID WildcardFrån: 2902Kr / år1-2 dagarOV
GlobalSign OrganizationSSL UCFrån: 1868Kr / år2-8 dagarOV
Thawte SSL Web ServerFrån: 1290Kr / år1-2 dagarOV
Thawte Wildcard ServerFrån: 3149Kr / år1-2 dagarOV
GeoTrust TrueBusiness ID EVFrån: 1648Kr / år4-10 dagarEV
GeoTrust TrueBusiness ID UC / SAN /Multi DomainFrån: 2088Kr / år1-2 dagarOV
GeoTrust TrueBusiness ID EV UC / SAN /Multi DomainFrån: 2902Kr / år4-10 dagarEV
Symantec Secure Site Pro EVFrån: 12495Kr / år2-10 dagarEV
Symantec Secure Site EVFrån: 5952Kr / år2-10 dagarEV
Symantec Secure Site ProFrån: 5952Kr / år2 dagarOV
Symantec Secure SiteFrån: 2311Kr / år4-5 dagarOV
Thawte SSL Web Server EVFrån: 1874Kr / år4-10 dagarEV
Thawte Code SigningFrån: 1826Kr / år2-3 dagarOV
Symantec Code SigningFrån: 2976Kr / år2-3 dagarOV
Comodo Multi-Domain SSLFrån: 2018Kr / år6-8 dagarOV
Comodo InstantSSLFrån: 643Kr / år6-8 dagarOV
Comodo InstantSSL ProFrån: 888Kr / år6-8 dagarOV
Comodo Premium SSLFrån: 1150Kr / år1-3 dagarOV
Comodo EV Multi-Domain SSLFrån: 5380Kr / år4-10 dagarEV
Comodo UC SSLFrån: 1746Kr / år1-3 dagarOV
Comodo Code SigningFrån: 1130Kr / år1-3 dagarOV
GlobalSign OrganizationSSL UC WildcardFrån: 5679Kr / år1-3 dagarOV
Symantec Secure Site WildcardFrån: 16298Kr / år1-2 dagarOV
Comodo EliteFrån: 1699Kr / år1-2 dagarOV
Comodo HackerGuardian PCI Scan Control CenterFrån: 1699Kr / år6-10 dagarOV
Comodo HackerProof Trust Mark Inc Daily Vulnerability ScanFrån: 1693Kr / år6-10 dagarOV
Comodo Multi-Domain WildcardFrån: 4000Kr / år6-10 dagarOV
Comodo PCI Scanning Enterprise EditionFrån: 2899Kr / år1-2 dagarOV
Comodo InstantSSL PremiumFrån: 1088Kr / år6-10 dagarOV
Comodo PremiumSSL WildcardFrån: 2899Kr / år6-10 dagarOV
Comod UC / SAN WildcardFrån: 2850Kr / år6-10 dagarOV
Certum Trusted WildcardFrån: 2350Kr / år1-3 dagarOV
GlobalSign OrganizationSSL UC ExchangeFrån: 1968Kr / år2-8 dagarOV
GlobalSign ExtendedSSL UC EVFrån: 5000Kr / år3-10 dagarEV
Symantec Secure Site Pro WildcardFrån: 33718Kr / år1-10 dagarOV
Comodo Personal Authentication Certificates EnterpriseFrån: 733Kr / år6-10 dagarOV
Alla Extravaliderat (EV)

Extravaliderat (EV) SSL certifikat har den högsta nivån av kontroll vid utfärdandet. Förutom kontroll av företagsnamnet / organisationsnamnet så kontrolleras också ekonomin bakom företaget. Med EV-certifikat så får man företagsnamnet i grönt i webbläsarens adressrad, vilket för att besökaren lätt kan verifiera säkerheten.

NamnPris UtfärdandeValidering 
Comodo EV SSLFrån: 2462Kr / år4-10 dagarEV
GeoTrust TrueBusiness ID EVFrån: 1648Kr / år4-10 dagarEV
GeoTrust TrueBusiness ID EV UC / SAN /Multi DomainFrån: 2902Kr / år4-10 dagarEV
Symantec Secure Site Pro EVFrån: 12495Kr / år2-10 dagarEV
Symantec Secure Site EVFrån: 5952Kr / år2-10 dagarEV
Thawte SSL Web Server EVFrån: 1874Kr / år4-10 dagarEV
Comodo EV Multi-Domain SSLFrån: 5380Kr / år4-10 dagarEV
GlobalSign ExtendedSSL UC EVFrån: 5000Kr / år3-10 dagarEV
Alla Wildcard

Wildcard Certifikat finns både som domän och organisationsvaliderade. Ett wildcard certifikat skyddar alla första nivå subdomäner för ett domännamn *.domänen.se.NamnPris UtfärdandeValidering 
AlphaSSL WildcardFrån: 891Kr / år10-120 minDV
GeoTrust TrueBusinessID WildcardFrån: 2902Kr / år1-2 dagarOV
Thawte Wildcard ServerFrån: 3149Kr / år1-2 dagarOV
Rapid SSL WildcardFrån: 1096Kr / år10-120 minDV
Comodo PositiveSSL WildcardFrån: 991Kr / år10-120 minDV
Comodo EssentialSSL WildcardFrån: 1369Kr / år1-3 dagarDV
GlobalSign DomainSSL UC WildcardFrån: 3740Kr / år1-3 dagarDV
GlobalSign OrganizationSSL UC WildcardFrån: 5679Kr / år1-3 dagarOV
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SANFrån: 2350Kr / år10-120 minDV
Symantec Secure Site WildcardFrån: 16298Kr / år1-2 dagarOV
Comodo Multi-Domain WildcardFrån: 4000Kr / år6-10 dagarOV
Comodo PremiumSSL WildcardFrån: 2899Kr / år6-10 dagarOV
Comodo WildcardFrån: 2899Kr / år10-120 minDV
Comod UC / SAN WildcardFrån: 2850Kr / år6-10 dagarOV
Certum Trusted WildcardFrån: 2350Kr / år1-3 dagarOV
Symantec Secure Site Pro WildcardFrån: 33718Kr / år1-10 dagarOV
GeuTrust QuickSSL Premium WildcardFrån: 2499Kr / år10-120 minDV
Thawte SSL123 WildcardFrån: 2700Kr / år1-2 dagarDV
Alla SAN / UCC / Multidomän

SAN / UCC / Multidomän är ett certifikat som har flera specificerade subdomäner/domäner i certifikatet. Detta är perfekt för företag som har olika domännamn eller för tex Microsoft Exchange.


NamnPris UtfärdandeValidering 
GlobalSign DomainSSL UCFrån: 1250Kr / år10-120 minDV
GlobalSign OrganizationSSL UCFrån: 1868Kr / år2-8 dagarOV
Thawte SSL Web ServerFrån: 1290Kr / år1-2 dagarOV
GlobalSign DomainSSL UC ExchangeFrån: 1350Kr / år10-120 minDV
GeoTrust TrueBusiness ID UC / SAN /Multi DomainFrån: 2088Kr / år1-2 dagarOV
GeoTrust TrueBusiness ID EV UC / SAN /Multi DomainFrån: 2902Kr / år4-10 dagarEV
Symantec Secure Site Pro EVFrån: 12495Kr / år2-10 dagarEV
Symantec Secure Site EVFrån: 5952Kr / år2-10 dagarEV
Symantec Secure Site ProFrån: 5952Kr / år2 dagarOV
Symantec Secure SiteFrån: 2311Kr / år4-5 dagarOV
Thawte SSL Web Server EVFrån: 1874Kr / år4-10 dagarEV
Comodo Multi-Domain SSLFrån: 2018Kr / år6-8 dagarOV
Comodo EV Multi-Domain SSLFrån: 5380Kr / år4-10 dagarEV
Comodo UC SSLFrån: 1746Kr / år1-3 dagarOV
GlobalSign DomainSSL UC WildcardFrån: 3740Kr / år1-3 dagarDV
GlobalSign OrganizationSSL UC WildcardFrån: 5679Kr / år1-3 dagarOV
Comodo Positive Multi Domain SSLFrån: 891Kr / år10-120 minDV
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SANFrån: 2350Kr / år10-120 minDV
GeoTrust QuickSSL Premium Multi-DomainFrån: 1074Kr / år10-120 minDV
Comodo Domain Validated UCCFrån: 1799Kr / år10-120 minDV
Comodo Multi-Domain WildcardFrån: 4000Kr / år6-10 dagarOV
Comod UC / SAN WildcardFrån: 2850Kr / år6-10 dagarOV
GlobalSign OrganizationSSL UC ExchangeFrån: 1968Kr / år2-8 dagarOV
GlobalSign ExtendedSSL UC EVFrån: 5000Kr / år3-10 dagarEV
Alla E-post & Dokument Signering

E-post & Dokument Signering är ett certifikat som man signerar E-post eller dokument så att mottagaren kan se att det kommer från korrekt person/företag.

NamnPris UtfärdandeValidering 
Comodo Personal Authentication Certificates BasicFrån: 150Kr / år10-120 minDV
Comodo Personal Authentication Certificates EnterpriseFrån: 733Kr / år6-10 dagarOV
Alla Code Sign Certifikat

Code Sign Certifikat använd för att signera programkod så att persone som kör koden kan se att den kommer från korrekt person/företag.

NamnPris UtfärdandeValidering 
Thawte Code SigningFrån: 1826Kr / år2-3 dagarOV
Symantec Code SigningFrån: 2976Kr / år2-3 dagarOV
Comodo Code SigningFrån: 1130Kr / år1-3 dagarOV
Alla Säkerhetstjänster

Här visas olika säkerhetstjänster för att säkra upp er domän och hemsida

NamnPris UtfärdandeValidering 
InstallationshjälpFrån: 0Kr / år1-2 dagarIngen
GeoTrust Web Site Anti-Malware ScanFrån: 1249Kr / år10-120 minDV
Comodo HackerGuardian PCI Scan Control CenterFrån: 1699Kr / år6-10 dagarOV
Comodo HackerProof Trust Mark Inc Daily Vulnerability ScanFrån: 1693Kr / år6-10 dagarOV
Comodo PCI Scanning Enterprise EditionFrån: 2899Kr / år1-2 dagarOV
Comodo Web InspectorFrån: 4182Kr / år1-2 dagarDV
VisionMonitor - ServerövervakningFrån: 1176Kr / år1-8 timmarIngen