Untitled Page
Comodo Certifikat

Comodo Certifikat

Vanliga Frågor
 • Vad menas med validering?

  När man utfärdar ett SSL certifikat så måste man validera att man har rätt att använda det för den domänen / Organisationen. Det finns 3 olika typer av valideringar.

  Domänvaliderat DV
  Detta är den enklaste type av validering och innebär att man kontrollerar så att man har kontroll över domänen, detta görs oftast skickar ett mail till specifika epostadress för domännamnet. I informationen om SSL certifikatet finns endast information om domännamnet.

  Organisationsvaliderat OV
  Detta validerar att företaget som har beställt certifikatet finns och hör till domännamnet. Detta göras på flera sätt tex. genom telefonsamtal, att skicka in registreringsbeviset från Bolagsverket.
  I informationen om SSL certifikatet finns information om bolagsnamnet med.

  Extravaliderat EV
  Är samma sak som OV men man kontrollerar också att företaget har god ekonomi samt att adressfältet i webbläsaren blir grönt.

 • Vad är ett Site Seal?

  Site Seal är ett digitalt märke som oftast ingår när man köper ett certifikat, märket kan man placera på sin sida för att tydligare visa besökare att man har ett godkänt certifikat.


 • Vad skiljer de olika märkena åt?

  Alla märken har samma säkerhet och kryptering. Det som skiljer dom åt är just märket och priserna på certifikaten.

 • Varför handla från VisionSSL

  Genom stora inköp att certifikat så kan vi sälja dom till ett lägre pris, vi ger också snabb support på svenska antingen genom e-post, chat eller telefon.

 • Lägsta Prisgaranti!

  Hittar ni någon annan svenskt företag som säljer SSL certifikat till längre pris än vad vi gör så kontakta oss så ger vi er ett ännu lägre pris.

 • Vad är SAN / UC / Wildcard?

  SAN / UC / Multi Domain är samma typ men olika namn. Dessa certifikaten, jämfört med andra certifikat, kan man koppla flera olika domännamn till. Så man endast behöver ha ett certifikat för felera domännamn.

  Wildcard innebär att alla subdomäner för ett domännamn på första nivå är skyddade, man utfärdar wildcard certifikaten genom att ange * framför domännamnet tex. *.domänen.se

 • Vad menas med utfärdande?

  Detta är hur långtid det normalt tar att få det färdiga certifikatet. Ibland görs extra kontroller vilket för att det kan ta längre tid

Comodo Certifikat

Alla Comodo Certifikat
Namn Pris Utfärdande Validering  
Comodo PositiveSSLFrån: 296Kr / år 10-120 minDV
Comodo EV SSLFrån: 2462Kr / år 4-10 dagarEV
Comodo PositiveSSL WildcardFrån: 991Kr / år 10-120 minDV
Comodo EssentialSSLFrån: 512Kr / år 1-3 dagarDV
Comodo Multi-Domain SSLFrån: 2018Kr / år 6-8 dagarOV
Comodo EssentialSSL WildcardFrån: 1369Kr / år 1-3 dagarDV
Comodo InstantSSLFrån: 643Kr / år 6-8 dagarOV
Comodo InstantSSL ProFrån: 888Kr / år 6-8 dagarOV
Comodo Premium SSLFrån: 1150Kr / år 1-3 dagarOV
Comodo EV Multi-Domain SSLFrån: 5380Kr / år 4-10 dagarEV
Comodo UC SSLFrån: 1746Kr / år 1-3 dagarOV
Comodo Code SigningFrån: 1130Kr / år 1-3 dagarOV
Comodo Positive Multi Domain SSLFrån: 891Kr / år 10-120 minDV
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SANFrån: 2350Kr / år 10-120 minDV
Comodo Domain Validated UCCFrån: 1799Kr / år 10-120 minDV
Comodo EliteFrån: 1699Kr / år 1-2 dagarOV
Comodo HackerGuardian PCI Scan Control CenterFrån: 1699Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo HackerProof Trust Mark Inc Daily Vulnerability ScanFrån: 1693Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo Multi-Domain WildcardFrån: 4000Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo PCI Scanning Enterprise EditionFrån: 2899Kr / år 1-2 dagarOV
Comodo InstantSSL PremiumFrån: 1088Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo PremiumSSL WildcardFrån: 2899Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo SSLFrån: 599Kr / år 10-120 minDV
Comodo WildcardFrån: 2899Kr / år 10-120 minDV
Comod UC / SAN WildcardFrån: 2850Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo Web InspectorFrån: 4182Kr / år 1-2 dagarDV
Comodo Personal Authentication Certificates BasicFrån: 150Kr / år 10-120 minDV
Comodo Personal Authentication Certificates EnterpriseFrån: 733Kr / år 6-10 dagarOV
Comodo PositiveSSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo EV SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 4-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo PositiveSSL Wildcard

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo EssentialSSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Multi-Domain SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-8 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo EssentialSSL Wildcard

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo InstantSSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-8 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo InstantSSL Pro

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-8 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Premium SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo EV Multi-Domain SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 4-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo UC SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Code Signing

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: NA
Wildcard Server Licenser: NA
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Positive Multi Domain SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SAN
OBS! Det ingår 2 wildcard domäner och en valfri huvuddomän som inte får vara någon wildcard domän. Man kan köpa till flera wildcard domäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Domain Validated UCC

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Elite

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-2 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo HackerGuardian PCI Scan Control Center

Comodo HackerProof Trust Mark Inc Daily Vulnerability Scan

Comodo Multi-Domain Wildcard
OBS! Det ingår 2 wildcard domäner och en valfri huvuddomän som inte får vara någon wildcard domän. Man kan köpa till flera wildcard domäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo PCI Scanning Enterprise Edition

Comodo InstantSSL Premium

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo PremiumSSL Wildcard

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Wildcard

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comod UC / SAN Wildcard
OBS! Det ingår 2 wildcard domäner och en valfri huvuddomän som inte får vara någon wildcard domän. Man kan köpa till flera wildcard domäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Web Inspector

Comodo Personal Authentication Certificates Basic

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: NA
Wildcard Server Licenser: NA
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Personal Authentication Certificates Enterprise

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: NA
Wildcard Server Licenser: NA
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt