Untitled Page
SAN / UCC / Multidomän

SAN / UCC / Multidomän

Vanliga Frågor
 • Vad menas med validering?

  När man utfärdar ett SSL certifikat så måste man validera att man har rätt att använda det för den domänen / Organisationen. Det finns 3 olika typer av valideringar.

  Domänvaliderat DV
  Detta är den enklaste type av validering och innebär att man kontrollerar så att man har kontroll över domänen, detta görs oftast skickar ett mail till specifika epostadress för domännamnet. I informationen om SSL certifikatet finns endast information om domännamnet.

  Organisationsvaliderat OV
  Detta validerar att företaget som har beställt certifikatet finns och hör till domännamnet. Detta göras på flera sätt tex. genom telefonsamtal, att skicka in registreringsbeviset från Bolagsverket.
  I informationen om SSL certifikatet finns information om bolagsnamnet med.

  Extravaliderat EV
  Är samma sak som OV men man kontrollerar också att företaget har god ekonomi samt att adressfältet i webbläsaren blir grönt.

 • Vad är ett Site Seal?

  Site Seal är ett digitalt märke som oftast ingår när man köper ett certifikat, märket kan man placera på sin sida för att tydligare visa besökare att man har ett godkänt certifikat.


 • Vad skiljer de olika märkena åt?

  Alla märken har samma säkerhet och kryptering. Det som skiljer dom åt är just märket och priserna på certifikaten.

 • Varför handla från VisionSSL

  Genom stora inköp att certifikat så kan vi sälja dom till ett lägre pris, vi ger också snabb support på svenska antingen genom e-post, chat eller telefon.

 • Lägsta Prisgaranti!

  Hittar ni någon annan svenskt företag som säljer SSL certifikat till längre pris än vad vi gör så kontakta oss så ger vi er ett ännu lägre pris.

 • Vad är SAN / UC / Wildcard?

  SAN / UC / Multi Domain är samma typ men olika namn. Dessa certifikaten, jämfört med andra certifikat, kan man koppla flera olika domännamn till. Så man endast behöver ha ett certifikat för felera domännamn.

  Wildcard innebär att alla subdomäner för ett domännamn på första nivå är skyddade, man utfärdar wildcard certifikaten genom att ange * framför domännamnet tex. *.domänen.se

 • Vad menas med utfärdande?

  Detta är hur långtid det normalt tar att få det färdiga certifikatet. Ibland görs extra kontroller vilket för att det kan ta längre tid

SAN / UCC / Multidomän

Alla SAN / UCC / Multidomän
Namn Pris Utfärdande Validering  
GlobalSign DomainSSL UCFrån: 1250Kr / år 10-120 minDV
GlobalSign OrganizationSSL UCFrån: 1868Kr / år 2-8 dagarOV
Thawte SSL Web ServerFrån: 1290Kr / år 1-2 dagarOV
GlobalSign DomainSSL UC ExchangeFrån: 1350Kr / år 10-120 minDV
GeoTrust TrueBusiness ID UC / SAN /Multi DomainFrån: 2088Kr / år 1-2 dagarOV
GeoTrust TrueBusiness ID EV UC / SAN /Multi DomainFrån: 2902Kr / år 4-10 dagarEV
Symantec Secure Site Pro EVFrån: 12495Kr / år 2-10 dagarEV
Symantec Secure Site EVFrån: 5952Kr / år 2-10 dagarEV
Symantec Secure Site ProFrån: 5952Kr / år 2 dagarOV
Symantec Secure SiteFrån: 2311Kr / år 4-5 dagarOV
Thawte SSL Web Server EVFrån: 1874Kr / år 4-10 dagarEV
Comodo Multi-Domain SSLFrån: 2018Kr / år 6-8 dagarOV
Comodo EV Multi-Domain SSLFrån: 5380Kr / år 4-10 dagarEV
Comodo UC SSLFrån: 1746Kr / år 1-3 dagarOV
GlobalSign DomainSSL UC WildcardFrån: 3740Kr / år 1-3 dagarDV
GlobalSign OrganizationSSL UC WildcardFrån: 5679Kr / år 1-3 dagarOV
Comodo Positive Multi Domain SSLFrån: 891Kr / år 10-120 minDV
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SANFrån: 2350Kr / år 10-120 minDV
GeoTrust QuickSSL Premium Multi-DomainFrån: 1074Kr / år 10-120 minDV
Comodo Domain Validated UCCFrån: 1799Kr / år 10-120 minDV
Comodo Multi-Domain WildcardFrån: 4000Kr / år 6-10 dagarOV
Comod UC / SAN WildcardFrån: 2850Kr / år 6-10 dagarOV
GlobalSign OrganizationSSL UC ExchangeFrån: 1968Kr / år 2-8 dagarOV
GlobalSign ExtendedSSL UC EVFrån: 5000Kr / år 3-10 dagarEV
GlobalSign DomainSSL UC
OBS! Priset ovan för extra domänerna är för subdomäner till huvudnamnet.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GlobalSign OrganizationSSL UC

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 2-8 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Thawte SSL Web Server

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-2 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GlobalSign DomainSSL UC Exchange
Detta certifikat är specifikt lämpat för Exchange server då följande subdomäns SAN ingår owa. / mail. / autodiscover. förutom en valfri huvuddomän. OBS! Priset ovan för extra domänerna är för subdomäner till huvudnamnet.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GeoTrust TrueBusiness ID UC / SAN /Multi Domain

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-2 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GeoTrust TrueBusiness ID EV UC / SAN /Multi Domain

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 4-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Symantec Secure Site Pro EV

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 2-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: 1
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Symantec Secure Site EV

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 2-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: 1
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Symantec Secure Site Pro

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 2 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamsikt
Wildcard Server Licenser: 1
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Symantec Secure Site

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 4-5 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: 1
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Thawte SSL Web Server EV

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 4-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Multi-Domain SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-8 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo EV Multi-Domain SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 4-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo UC SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GlobalSign DomainSSL UC Wildcard
Extra domäner gäller subdomäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GlobalSign OrganizationSSL UC Wildcard
Extra domäner gäller subdomäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 1-3 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamsikt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Positive Multi Domain SSL

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL SAN
OBS! Det ingår 2 wildcard domäner och en valfri huvuddomän som inte får vara någon wildcard domän. Man kan köpa till flera wildcard domäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GeoTrust QuickSSL Premium Multi-Domain

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Domain Validated UCC

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 10-120 min

 
 
SAN Stöd Site Seal: Statiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comodo Multi-Domain Wildcard
OBS! Det ingår 2 wildcard domäner och en valfri huvuddomän som inte får vara någon wildcard domän. Man kan köpa till flera wildcard domäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

Comod UC / SAN Wildcard
OBS! Det ingår 2 wildcard domäner och en valfri huvuddomän som inte får vara någon wildcard domän. Man kan köpa till flera wildcard domäner.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 6-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GlobalSign OrganizationSSL UC Exchange
Detta certifikat är specifikt lämpat för Exchange server då följande SAN ingår owa. / mail. / autodiscover. förutom en valfri huvuddomän. OBS! priset för extra domäner är för subdomäner. Priset för att lägga till helt annat domännamn är dubbla ovan pris.

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 2-8 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt
     
     

GlobalSign ExtendedSSL UC EV

Validering: DV

Reissue: Obegränsat

Utfärdande: 3-10 dagar

 
 
SAN Stöd Site Seal: Dynamiskt
Wildcard Server Licenser: Obegränsat
 
Företags
Validerat
Grön
Adressrad
Mobil
Vänligt